Herbak

Katarzyna Taranta-janusz

2022-09-12T1443:36+00:00

Katarzyna Taranta-Janusz

Prof hab. n. med. Katarzyna Taranta-Janusz jest specjalistą pediatrii i nefrologii dziecięcej. W naszym ośrodku zajmuje się dziećmi z nawracającymi zakażeniami układu moczowego, wadami układu moczowego (np. odpływem pęcherzowo-moczowodowym, wodonerczem), zaburzeniami mikcji (moczenie nocne, popuszczanie moczu w dzień), zespołem nerczycowym czy kamicą układu moczowego. Pani Profesor jest adiunktem w Klinice Pediatrii i Nefrologii Dziecięcej UDSK.

Edukacja:

2022 – uzyskanie tytułu profesora  nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne,

2018 – uzyskanie tytułu specjalisty nefrologa dziecięcego; 2015 – uzyskanie tytułu doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny; 2012 – uzyskanie tytułu specjalisty pediatry; 2010 – uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych na Akademii Medycznej w Białymstoku; 2005 – ukończenie wydziału lekarskiego AM w Białymstoku

Nagrody:

Liczne nagrody indywidualne i zespołowe JM Rektora UMB

2018 – nagroda Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej w konkursie na Wybitnego i Najbardziej Aktywnego Młodego Naukowca w latach 2015-2017

2015 – nagroda Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej w konkursie na  Najbardziej Aktywnego Młodego Naukowca w latach 2012-2014

Jest autorką i  współautorką wielu publikacji naukowych związanych z patogenezą, diagnostyką i leczeniem dzieci z wadami i chorobami układu moczowego.

Tel. +48 538 306 853 Tel. +48 881 670 007 Tel. 85 87 300 70, 
ul. K. Pułaskiego 35, 15-337 Białystok, podlaskie

PN-PT: od 8 do 20, SOB: od 8 do 14

KONTAKT

ul. K. Pułaskiego 35, 15-337 Białystok, podlaskie

PN-PT: od 8 do 20, SOB: od 8 do 14

+48 538 306 853
+48 881 670 007
+48 85 87 300 70