Herbak

Diagnoza Autyzmu

2023-11-15T12:23:47+00:00

Proponujemy Państwu kompleksową, specjalistyczną diagnozę dzieci i młodzieży z podejrzeniem całościowych zaburzeń rozwojowych (autyzm, zespół Aspergera).

Diagnoza stawiana jest przez specjalistów, na co dzień zajmujących się leczeniem i terapią dzieci i młodzieży: 

Mgr Elżbietę Raczyńska psychologa i dr n. med Agnieszkę Tomorowicz specjalistę psychiatrii dzieci i młodzieży.
Badanie pacjenta obejmuje dwa spotkania z psychologiem i dwie wizyty u lekarza psychiatry dzieci i młodzieży. Po zakończonym cyklu spotkań rodzic otrzymuje opinię w formie pisemnej z diagnozą i zaleceniami, co do dalszego postępowania z dzieckiem. Opinia wydawana jest w terminie 14dni od ostatniego spotkania.
Koszt diagnozy:
– wizyty u lekarza psychiatry: 560-600zł
– wizyty u psychologa: 440zł.
Prosimy o telefoniczne  umawianie wizyt:
 • psycholog nr tel: 669 386 052
 • psychiatra nr tel:  786 111 982   PROSIMY O KONTAKT SMS
 • W PILNYCH PRZYPADKACH PROSIMY O KONTAKT Z REJESTRACJĄ  pod nr tel: 881670007
Dokumenty, które dostarcza rodzic:
 • aktualna opinia ze szkoły (od wychowawcy)
 • wszelkie dokumenty z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (jeśli dziecko było w takiej poradni badane)
 • karty wypisowe ze szpitala, dokumentacja medyczna dziecka itd
 • opinię o dziecku z przedszkola

Współpracujemy z:

JEŻELI RODZICE SĄ PO ROZWODZIE, A DRUGI RODZIC MA PRAWO DO DECYDOWANIA O LECZENIU DZIECKA- PROSIMY O PISEMNĄ ZGODĘ DRUGIEGO RODZICA NA DIAGNOZĘ I LECZENIE.

Proponujemy Państwu kompleksową, specjalistyczną diagnozę dzieci i młodzieży z podejrzeniem całościowych zaburzeń rozwojowych (autyzm, zespół Aspergera).

Diagnoza stawiana jest przez specjalistów, na co dzień zajmujących się leczeniem i terapią dzieci i młodzieży: 

Mgr Elżbietę Raczyńska psychologa i dr n. med Agnieszkę Tomorowicz specjalistę psychiatrii dzieci i młodzieży.
Badanie pacjenta obejmuje dwa spotkania z psychologiem i dwie wizyty u lekarza psychiatry dzieci i młodzieży. Po zakończonym cyklu spotkań rodzic otrzymuje opinię w formie pisemnej z diagnozą i zaleceniami, co do dalszego postępowania z dzieckiem. Opinia wydawana jest w terminie 14dni od ostatniego spotkania.
Koszt diagnozy wynosi 850 zł
Prosimy o telefoniczne  umawianie wizyt:
 • psycholog nr tel: 669 386 052
 • psychiatra nr tel: 505 866 473
Dokumenty, które dostarcza rodzic:
 • aktualna opinia ze szkoły (od wychowawcy)
 • wszelkie dokumenty z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (jeśli dziecko było w takiej poradni badane)
 • karty wypisowe ze szpitala, dokumentacja medyczna dziecka itd
 • opinię o dziecku z przedszkola

Współpracujemy z:

Centrum Pediatrii to nie tylko pediatrzy z klinicznym doświadczeniem, ale także specjaliści trudniący się w badaniu zaburzeń rozwoju u dzieci i młodzieży. Zmagamy się m.in. z autyzmem i zespołem Aspergera, który coraz częściej dotyka najmłodszych, uniemożliwiając im normalne funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Centrum Pediatrii postanowiło się z nim zmierzyć, oferując psychologiczne diagnozy, opinie i badania u specjalistów psychologów i psychiatrów.

Zespół Aspergera i autyzm – niepokojące objawy
Zaburzenie rozwoju, którego skutkiem jest trudność w porozumiewaniu się z innymi, wyrażaniu ekspresji, kontakcie niewerbalnym oraz odczuwaniu empatii, nazywane jest zespołem Aspergera. Przysparza ono dziecku wielu problemów psychologicznych zwłaszcza w kontaktach międzyludzkich. Co więcej, ma duży wpływ na jego życie, ponieważ nieprawidłowe zrozumienie przez rodziców może doprowadzić do kolejnych zaburzeń emocjonalnych, w tym depresji i fobii. Im wcześniej wykryty zespół Aspergera, tym większe szanse na prawidłowe funkcjonowanie nastolatka. Na szczęście odpowiednia obserwacja przez rodzica umożliwia psychologiczną diagnozę zaburzenia już na etapie niemowlęcym. Należy zgłosić się do odpowiedniego specjalisty, jeśli maluch m.in.:
– nie chcę się przytulać,
– nie utrzymuje kontaktu wzrokowego,
– ma problemy z gaworzeniem.

Drugim zaburzeniem rozwoju, którego diagnozą i opinią psychologiczną się zajmujemy i ściśle powiązanym z zespołem Aspergera, jest autyzm. Podobnie do tego pierwszego, dziecko przejawia niecodzienne zachowania, ma problem z nawiązywaniem relacji oraz prowadzeniem rozmowy. Różnica polega z kolei na tym, że trudniej odnaleźć mu się w otaczającej rzeczywistości, ponieważ przejawia większą ilość symptomów o silniejszym nasileniu.

Pomoc terapeutyczna w chorobie
Badaniem zespołu Aspergera zajmują się terapeuci, trudniący się na co dzień terapią dzieci i młodzieży w Białymstoku. Diagnoza autyzmu opiera się na dwóch spotkaniach u psychologa, a następnie u psychiatry, które kończą się wystawieniem opinii i odpowiednich zaleceń dla rodzica dziecka.

Elżbieta Raczyńska to psycholog pracująca w Centrum Pediatrii, która zdobyła doświadczenie psychologiczne w Poradni Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu Dziecięcego. Każdego dnia pomaga maluchom i nastolatkom w rozwiązywaniu trudności, które uniemożliwiają im prawidłowe funkcjonowanie społeczne. Szczególnie specjalizuje się w pomocy osobom dotkniętym przez zespół autyzmu i Aspergera. Ponadto pomaga w zaburzeniach emocjonalnych, obniżeniu nastroju czy zachowaniu agresywnym. Wreszcie, proponuje opinie i poradnictwo psychologiczne dla rodziców, którzy mają trudności w wychowaniu dziecka.

Kolejnym krokiem w rozwiązaniu problemu zaburzeń zachowania jest udanie się do psychiatry dziecięcego, który zajmuje się leczenie m.in. zespołu Aspergera, depresji, bulimii, fobii oraz nadpobudliwości. Diagnoza autyzmu przez lekarza ma kilka etapów. Po pierwsze opiera się na kilku spotkaniach, podczas których specjalista przeprowadza wywiad z rodzicami. Następnie na podstawie obserwacji wydawana jest opinia psychologiczna dziecka z autyzmem.

Inną wydawaną diagnozą jest opinia dziecka z Aspergerem, która różni się od tej z autyzmem pod wieloma względami. Po pierwsze diagnoza psychologiczna zaburzenia (zespołu) jest znacznie trudniejsze i wymaga zaangażowania wielu specjalistów: logopedy, psychologa, pediatry, psychiatry oraz neurologa. Przeprowadza się wtedy badanie słuchu, wzroku, metaboliczne i genetyczne. Dodatkowo wykonuje się też EEG.

Dziecięca przychodnia zdrowia
Centrum Pediatrii w Białymstoku jest jedyną przychodnią na Podlasiu przeznaczoną wyłącznie dla najmłodszych. Skorzystasz w niej z psychologicznych porad lekarzy, którzy pomogą w znalezieniu możliwego sposobu na leczenie m.in. autyzmu i postawią prawdopodobną diagnozę. Poradnie zlokalizowane są w jednym budynku, dzięki czemu możesz łatwiej odnaleźć lekarza, którego szukasz. Oferujemy również wystawienie opinii psychologicznej. Możesz korzystać z naszej pomocy od poniedziałku do soboty.

Tel. +48 538 306 853 Tel. +48 881 670 007 Tel. 85 87 300 70, 
ul. Pułaskiego 26C lokal 2, 15-337 Białystok, podlaskie

PN-PT: od 8 do 20, SOB: od 8 do 14

KONTAKT

+48 538 306 853
+48 881 670 007
+48 85 87 300 70