Diagnoza Autyzmu

2020-09-30T08:34:53+00:00

Proponujemy Państwu kompleksową, specjalistyczną diagnozę dzieci i młodzieży z podejrzeniem całościowych zaburzeń rozwojowych (autyzm, zespół Aspergera).

Diagnoza stawiana jest przez specjalistów, na co dzień zajmujących się leczeniem i terapią dzieci i młodzieży: 

Mgr Elżbietę Raczyńska psychologa i dr n. med Agnieszkę Tomorowicz specjalistę psychiatrii dzieci i młodzieży.
Badanie pacjenta obejmuje dwa spotkania z psychologiem i dwie wizyty u lekarza psychiatry dzieci i młodzieży. Po zakończonym cyklu spotkań rodzic otrzymuje opinię w formie pisemnej z diagnozą i zaleceniami, co do dalszego postępowania z dzieckiem. Opinia wydawana jest w terminie 14dni od ostatniego spotkania.
Koszt diagnozy wynosi 730 zł
Prosimy o telefoniczne  umawianie wizyt:
  • psycholog nr tel: 669 386 052
  • psychiatra nr tel: 505 866 473
Dokumenty, które dostarcza rodzic:
  • aktualna opinia ze szkoły (od wychowawcy)
  • wszelkie dokumenty z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (jeśli dziecko było w takiej poradni badane)
  • karty wypisowe ze szpitala, dokumentacja medyczna dziecka itd
  • opinię o dziecku z przedszkola

Tel. +48 881 670 007 ,Tel. +48 538 306 853

ul. Kazimierza Pułaskiego 35, 15-337 Białystok
NIP: 5423332315 Regon: 381542970

Godziny otwarcia
PN-PT: od 8 do 20
SOB: od 8 do 14