Herbak

Immunologia DzieciĘca

2022-09-02T12:01:34+00:00

IMMUNOLOGIA DZIECIĘCA

Zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem pierwotnych oraz wtórnych zaburzeń odporności. Immunolog prowadzi profilaktykę zakażeń u dzieci z nawracającymi infekcjami, m.in. poprzez szczepienia ochronne.

Kiedy zgłosić się z dzieckiem do naszego specjalisty w dziedzinie immunologii?:

 • osiem lub więcej zakażeń dróg oddechowych
 • cztery lub więcej nowych zakażeń ucha w ciągu roku
 • dwa lub więcej zapaleń zatok w ciągu roku
 • antybiotykoterapia trwająca 2 miesiące lub dłużej z niewielką poprawą stanu klinicznego
 • dwa lub więcej zapalenia płuc w ciągu roku
 • brak przyrostu masy ciała lub zahamowanie prawidłowego wzrostu u dziecka z nawracającymi infekcjami
 • powtarzające się ropnie skórne lub narządowe
 • przewlekające się grzybice jamy ustnej lub skóry u dzieci powyżej 1 roku życia
 • konieczność długotrwałego stosowania antybiotyków dożylnych dla opanowania zakażenia
 • dwa lub więcej ciężkie zakażenia tkanek głębokich lub zakażenia uogólnione, w tym posocznica
 • wywiad rodzinny wskazujący na występowanie pierwotnych niedoborów odporności

Częściami układu immunologicznego są narządy limfatyczne, w tym śledziona, grasica i węzły chłonne, a także komórki układu odpornościowego (limfocyty B i T), makrofagi, przeciwciała itp. Ich zadaniem jest reakcja odpornościowa organizmu. Narządy odpowiadają za odróżnienie komórek obcych od komórek własnych organizmu. Posiadają ponadto zdolność zapamiętywania antygenów, z którym weszły w kontakt, co w przyszłości umożliwia szybszą reakcję i pokonanie infekcji. W przypadku zaburzeń ich pracy dochodzi jednak do zwalczania komórek własnych, co jest przyczyną rozwijania się chorób autoimmunologicznych.

Nasza dziecięca poradnia immunologiczna to miejsce, gdzie leczone są przyczyny i objawy wrodzonych chorób układu odpornościowego, jak i zakażeń, infekcji i chorób ogólnoustrojowych. Diagnostyka niedoborów odporności polega na wywiadzie medycznym oraz na wykonaniu specjalistycznych badań – zwykle krwi. Pozwoli to na ocenę przyczyn nieprawidłowego działania układu immunologicznego.

Szczepienia u dzieci – porada specjalisty

Profilaktyką zakażeń i infekcji u najmłodszych jest szczepienie. Każdego roku Główny Inspektor Sanitarny opracowuje Program Szczepień Ochronnych, potocznie zwany też kalendarzem. Wyszczególnione są w nim zarówno szczepionki obowiązkowe, jak i dodatkowe/zalecane. Pierwsze z nich finansowane są przez Ministerstwo Zdrowia, zatem ich wykonanie jest bezpłatne. Ich przyjęcie powinna poprzedzić jednak porada lekarska. Oceni on, czy nie występują wobec niej żadne przeciwwskazania – na przykład objawy trwającej infekcji lub wcześniejsze przypadki wstrząsów anafilaktycznych. W ramach kalendarza często stosuje się preparaty zwane skojarzonymi lub wysokoskojarzonymi, to znaczy zawierające zestaw kilku antygenów. Pozwala to na uniknięcie częstych wizyt w poradni oraz na zmniejszenie liczby wkłuć, a przez to – na ograniczenie stresu u dziecka.

W naszej poradni immunologicznej nie wykonujemy szczepień. Podczas konsultacji lekarz udzieli jednak porad dotyczących zarówno wkłuć obowiązkowych, jak i dodatkowych.

Specjaliści:

Dr n. med. Radosław Motkowski

Tel. +48 538 306 853 Tel. +48 881 670 007 Tel. 85 87 300 70, 
ul. Pułaskiego 26C lokal 2, 15-337 Białystok, podlaskie

PN-PT: od 8 do 20, SOB: od 8 do 14

KONTAKT

+48 538 306 853
+48 881 670 007
+48 85 87 300 70